ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ - ShortCut | Filmibee

by January 29, 2018 0 comments
Shortcut By: Shraman Jain.

[ShortCut - Crisp news within 99 words to keep you updated on the go!]


ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಿಚ್ಚನನ್ನೇ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ "ಕಿಚ್ಚಾಭಿವೃದ್ದಿ" ಎನ್ನುವ ಸಂಘವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವ ಈ ತಂಡದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Read the full story on Filmibeat Kannada - CLICK HERE

0 comments:

Post a Comment